kultúra 10. Jún 2012

Rytmus, čo rozbubnuje myseľ (3D Animovaný kraťas)

autor: Marek Hudec

Krátky film Beat je diplomovou prácou izraelského umelca Or Bar-Ela. Na škole dizajnu a umenia v Jeruzaleme študoval animáciu. V práci, alebo aj spoločnosti celkovo od nás požadujú, aby sme rozmýšľali vovnútri hraníc – kocky. Tento geometrický útvar si režisér vybral ako hlavný motív a tak všetky postavy a dekorácie sú zložené práve z neho. Rozpráva o všednosti a spôsobe sebaprezentácie. Hľadaní inovácie tam, kde je očividne nežiadaná. Hlavný hrdina je anonymným pracovníkom anonymnej firmy (žeby kafkovská inšpirácia?) vykonávajúci všednú rutinu pozostávajúcu z jednej činnosti. Kreslí štvorce. Až kým nezačuje volanie svojho „jazzu.“Všednosť je narušená padnutím pera. Hrdinu prvý raz osloví sloboda a túžba, ktorá začína byť čoraz silnejšia. Hudobná stránka dopĺňa obrazovú. Monotónne striedanie zvukov naruší mohutná jazzová rytmika. V hrdinovom vnútri sa odohráva boj jednotlivca voči systému, v tomto prípade utopistického sveta poriadku. Boj sa prejavuje aj navonok a hrdina mu čoraz viac podlieha. Dizajn je veľavravný – kocky žijú v kockách a kreslia štvorce. Beat je prvým 3D filmom režiséra – okrem iného aj karikaturistu - a ako sám povedal: „ Neustále hľadám spôsoby rozprávania príbehov vo svojom kreatívnom ihrisku.“