archív 16. Jún 2012

Predstavujeme vám finalistov Ceny Oskára Čepana 2012

autor: shiz

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlásila v apríli 17. ročník prestížneho ocenenia slovenského vizuálneho umelca / umelkyne do 35 rokov Cena Oskára Čepana 2012. Medzinárodná odborná komisia rozhodla 11. júna o štyroch finalistoch súťaže, ktorými sú Tomáš Džadoň (1981), Mira Gáberová (1979), Oto Hudec (1981) a Matej Vakula (1981). Absolútny víťaz Ceny Oskára Čepana 2012, ktorý získa finančnú satisfakciu v hodnote 2600 Eur, rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, bude známy 20. septembra .

Do 17. ročníka Ceny Oskára Čepana sa prihlásilo 35 uchádzačov, tvoriacich v rôznych médiách. Medzinárodná odborná komisia v zložení Edit András /HU/, Fedor Blaščák /SK/, Ondřej Chrobák /CZ/, Maja Fowkes & Reuben Fowkes /GB, CRO/ a Gábor Hushegyi /SK/, vybrala do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu a podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku.

Tomáš Džadoň (1981) absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Zaujímajú ho rozdiely a rozpory medzi moderným spôsobom života a kultúrnymi tradíciami slovenského prostredia. Po formálnej stránke pracuje s tvorbou objektov, site-specific inštalácií a verejných intervencií, pričom narába s prvkami lokálnej kultúry a lokálne preferuje pred globálnym. Jeho výstupy sú typické programovým balansom na hranici medzi gýčom a dôležitými motívmi pamäte a nostalgie.

Mira Gáberová (1979) dosahuje vo svojej tvorbe prostredníctvom prvkov drámy, tragédie a melanchólie efekt pátosu, ktorý zámerne pretvára. V rámci toho sa dostáva do permanentných významových konfrontácií, výsledkom ktorých je následné zmierenie sa s chaosom. Zaoberá sa formálnymi limitmi videa, pracuje s dekonštrukciou a rôznymi formami autorskej spolupráce, interpretácie a apropriácie. Jej posledné diela na seba preberajú podobu videa, performance, inštalácie, fotografie a kresby.

Oto Hudec (1981) sleduje hranicu medzi umením – reprezentáciou krásy a remeselnej zručnosti – a aktívnym politickým životom. Jeho tvorba kladie viac otázok, ako núka odpovedí; jej zámerom nie je motivovať za každú cenu k činu, ale k zamysleniu sa. V mnohých prípadoch skúma témy, ktoré čerpá z iných kontinentov a komunít so svojskými zvykmi, odlišným jazykom a politickou štruktúrou. Aktívne sa tiež venuje práci s ľudskou pamäťou, dokumentujúc osobnejším prístupom život konkrétnej osoby a jej vzťah k minulosti.

Matej Vakula (1981) skúma vo svojej intermediálnej tvorbe spôsoby, akými je používaný a politizovaný verejný priestor. Jeho umelecký výskum je založený na princípoch do-it-yourself či open source, ktoré aplikuje na problematiku verejnej sféry, reflektujúc tematiky bezpečnosti a slobody, globálneho a lokálneho, privatizácie, politického a osobného atď. Jeho ambíciou je prispieť svojimi projektmi, založenými na využívaní nástrojov umeleckej intervencie, performance, radikálnej geografie archívu, zdieľania, softvéru a internetového umenia, k pozitívnej sociálnej zmene spoločnosti.

Kto z finalistov sa stane absolútnym víťazom súťaže bude známe vo štvrtok, 20. septembra 2012 – v deň vyhlásenia víťaza Ceny Oskára Čepana 2012 a vernisáže výstavy finalistov a víťaza, ktorá sa bude konať v budove Umeleckej besedy Slovenska. Rozhodnutie bude oznámené médiám na tlačovej konferencii v dopoludňajších hodinách, verejnosť sa ho dozvie na večernom oficiálnom odovzdaní Ceny. Výstava finalistov a víťaza potrvá do 14. októbra 2012. Tomáš Džadoň, Mira Gáberová, Oto Hudec a Matej Vakula sa na nej odprezentujú novými umeleckými projektmi.

Projekt Cena Oskára Čepana bol na Slovensku založený v roku 1996, z iniciatívy Wendy W. Luers, zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society. Od roku 2001 je súťaž známa pod aktuálnym názvom Cena Oskára Čepana, ktorý odkazuje k menu slovenského teoretika umenia Oskára Čepana (1925 – 1992). Od roku 2002 je Cena súčasťou medzinárodného networku príbuzných súťaží, organizovaných v Strednej – a Východnej Európe YVAA – Young Visual Artists Awards (www.yvaa.net).Partneri projektu:
The Foundation for a Civil Society
Trust for Mutual Understanding
Ministerstvo kultúry SR
Slovenská národná galéria

Viac info na: www.ncsu.sk